Vi gjør det vi kan for en fin vår på fjellvegene

At teleløsningen setter sitt preg på grusvegene er et sikkert vårtegn, og vi gjør det vi kan for å holde vegene så bra som mulig gjennom denne perioden. Som sjåfør er det viktig at du senker farten og kjører etter forholdene.