Helårs turveger på Sjusjøen

Grunneierne på Sjusjøen er i ferd med å etablere en trygg helårs gangforbindelse fra Mesnali i sør til Storåsen, Natrudstilen og Birkebeinerbakken.