Åpning av bom ved Grunna

I forbindelse med henting av båter vil bom ved Grunnavegen åpnes for trafikk fra onsdag 18. oktober 2023. Bommen vil stå åpen frem til brøytesesongen starter.