Endring av returpunkter

Nå blir det nye, større returpunkter for deg med hytte i Ringsakerfjellet. Her kan du lese mer om endringene.

Hytteveger

Vi har årlig flere prosjekt på utbedring av hytteveier, i tillegg til jevnlig drift og vedlikehold.