Telerestriksjoner

I forbindelse med vårløsning er det innført grense for 2 tonns akseltrykk på fjellvegene. Telerestriksjonene oppheves fra mandag 12. juni.