Eierbrev: Hovedpunkter i tilsvaret på kommunens stevning av Grunneierne

Siden sist har Grunneierne engasjert det internasjonale rådgivningsselskapet WSP og forskningsinstituttet SINTEF, for fagkyndige vurderinger. De arbeider med å sluttføre sine endelige fagrapporter. WSP og SINTEF sitt arbeid underbygger det grunneierne tidligere har påpekt. Hovedpunktene i siste prosesskriv fra grunneierne er som følger: Ringsaker kommune motsier seg selv og misbruker makt Ringsaker kommune motsier seg … Les mer