Eierbrev: Bakgrunnen for stevningen av Ringsaker kommune

Dette eierbrevet gir en kort redegjørelse til alle eiere i de tre eiendommene (Ringsaker Almenning, Brøttum Almenning og Pihl AS) om hovedtrekkene i hvorfor vi har stevnet Ringsaker Kommune. Slik saken har utviklet seg, er det riktig at alle eierne får den samme informasjonen og en begrunnelse fra vår side for hvorfor vi har valgt … Les mer