Lunkelia

Ringsakerfjellet i solnedgang, hyttetomter

Lunkelia som utbyggingsområde er vedtatt fjernet i kommuneplan.

Belysning

I fjell- og utmarksområder er naturlig lys og mørke en viktig miljømessig, opplevelsesmessig og estetisk kvalitet som skal bevares.